Bläddra åt vänster
 • Luciafirande på Mobavd. 17 december 1954. Lucia är fröken Svensson. Tärnan är fröken Pettersson och stjärngossen är fj. H. Dahlgren. Till vänster syns mj Sture Söderström och fj Lennart Hanzon. Till höger kn Börje Hansson. width:472;;height:480
 • Regementets dag den 5 juni 1955. Övlt (sr) med fru Knut Björkenstam utanför kanslihuset. Observera de två vaktkurarna - ett minne från den tid då kasernvakten var förlagt på bottenvåningen i kanslihuset. width:510;;height:480
 • Regementets dag den 5 juni 1955. Fanmarsch på Lilla fältet. Till höger skymtas öv Hans Berggren till häst. width:496;;height:480
 • Officerskårens avskedsfest för chefsparet Berggren den 31 augusti 1955 på officersmässen. width:491;;height:480
 • Tjf regch övlt (sr) Knut Björkenstam tar den 14 september 1955 emot 3. bat/IB 44 på Lilla fältet klockan 15.15. I bakgrunden musikkasernen. width:496;;height:480
 • Avlösning av inskrivningschef den 15 februari 1956. Till vänster pågående mj Arne Dyberg och till höger avgående övlt (sr) Knut Björkemstam. width:431;;height:480
 • Blivande befälseleven 209 Björkenstam lämnar måndagen den 28 maj 1956 hemmet på Bergsgatan 43 för att rycka in på regementet, Livkompaniet, för 15 månaders utbildning. I dörren tittar lillebror Sten fram. width:468;;height:480
 • Befälselev 209 Björkenstam hemma på sin första permission lördagen den 2 juni 1956. width:446;;height:480
 • Plutonchefsskola Skytte på Livkompaniet 1956-57. I mitten på andra raden nerifrån kadettsergeant Folke Nilsson och plutonchefen lt Rune Sundler. I mitten på främre raden öfu Lindström. width:640;;height:448
 • Lt Sundler leder fältskjutning med ag m/42 B i Myrängsdungen den 16 oktober 1956. width:485;;height:480
 • 209 Björkenstam efter lyckad ag-skjutning. width:479;;height:480
 • Fj Lennart Stoltz leder fältarbetsövningar tisdagen den 12 februari1957 i terrängen norr om Valbo station. width:328;;height:480
 • Trupptjänstgöring på 5. kompaniet i maj 1957. Kompanidagunderbefäl den 11 maj - 14 maj. width:474;;height:480
 • Livkompaniet har sommarvecka i Högbacka NV Hamrånge den 23 - 26 juli 1957. Under cykelmarschen upp kåserar plutonchefen Ove Dahlström (efterträdde Sundler senhösten 1956) om fågellivet i Mårdängssjön. width:626;;height:480
 • Livkompaniet svarar för regementets första högvakt i "modern tid" vid Stockholmsslott i augusti 1957. Här några bilder från denna tjänstgöring. width:523;;height:480
 • Regementschefen öv Axel Henriksson övervakar avlösningen. Till vänster kompanichefen Leopold Broman. Till höger stabschefen major Herman Lövsund. width:607;;height:480
 • 7. kompaniet förlagt till Trönö i Hälsingland den 8 - 12 september 1958. Här några bilder från denna vecka. Kompanichef Rune Ericsson. Fk Rolf Anderssson. Sergeant Rolf Olshage. Lt Arne Järvestad och lt Gert Frödeberg. width:496;;height:480
 • Regementets dag på Mohed den 1 september 1958. Mc-plutonen inleder förbimarschen på heden. Den sammanslagna Arméns musikkår från Falun och Kamratföreningens musikkår svarar för det musikaliska. Fanvakten med från vänster fanförare fj Rolf Andersson, lt Sten Wiberg och fk Bengt Hörner. Regementets fana i mitten flankeras av de två gamla bataljonsfanorna från 1897. width:640;;height:439
 • Kaserngården i vinterskrud i mitten av januari 1959. width:403;;height:480
 • Övning med 7. kompaniet i Sälgsjö. Backaterrängen den 23 januari 1959. Serg Hilding Lindström och serg Rolf Olshage.  width:480;;height:480
 • Stridsskjutning i Västra området den 26 januari 1959. Fu Enar Albertsson låter sig väl smaka. width:472;;height:480
 • Serg Erik Jonzon och lt Gert Frödeberg. width:472;;height:480
Bläddra åt höger